بش اسکریپت

دستور echo

دستور echo یکی از دستورات داخلی رایج و پر استفاده در بش اسکریپتینگ است که معمولا در اسکریپت‌ها برای نمایش یک خط رشته‌ای در خروجی یا فایل‌ها استفاده می شود، که حالت کلی اون به صورت زیر هست:


echo “BashLearn”


دستور بالا خروجی زیر رو خواهد داشت :


BashLearn

نکته 1 :
اگر خواستید از کاراکتر ویژه “!” استفاده کنین ، به یکی از سه صورت زیر استفاده کنین:


echo ” BashLearn !”
echo ‘BashLearn 1’
echo “BashLearn “\!””

نکته بعدی اینکه در انتهای رشته تون از “;” استفاده نکنین ، چون باعث میشه دستور قبل از سمیکولن به عنوان یه دستور (دستور اول) و دستور بعد از اون به عنوان یه دستور مجزا استفاده بشه.

مثال

 

یک متغیر و استفاده از آن

$ x=10

$ echo The value of variable x =$x

خروجی

The value of variable x = 10

 b\ و  e- برای حذف تمام فاصله‌ها‌

$ echo -e “Tecmint \bis \ba \bcommunity \bof \bLinux \bNerds”

خروجی

TecmintisacommunityofLinuxNerds

 n\ و  e- برای درج خط جدید 

$ echo -e “Tecmint \nis \na \ncommunity \nof \nLinux \nNerds”

خروجی

Tecmint

is

a

community

of

Linux

Nerds

t\ و e- برای درج tab

$ echo -e “Tecmint \tis \ta \tcommunity \tof \tLinux \tNerds”

خروجی

Tecmint          is        a        community       of       Linux    Nerds

 r\ و e- برای بازگشت به عقب با حذف

$ echo -e “Tecmint \ris a community of Linux Nerds”

خروجی

is a community of Linux Nerds

a\ برای پخش صدای آلارم هنگام چاپ

$ echo -e “Tecmint is a community of \aLinux Nerds”

 

#Bash_Script

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.